moby 發表於 2019-10-14 23:23:14

日本中道 Nakamichi 8吋 NFB08A / NBF8A 超薄三向式重低音


http://boss.why3s.cc/boss/data/attachment/forum/201910/14/231852gsf83tndipjzzv4i.jpg.thumb.jpg
NBF08A 薄型三向式重低音額定功率 150W
完工價 $7500

http://boss.why3s.cc/boss/data/attachment/forum/201910/14/231855y1itzcz8gayefezf.jpg.thumb.jpg
NBF8A 迷你三項式重低音額定功率 150W
完工價 $9000

2019-09-07 15.47.11.jpg (158.35 KB, 下載次數: 0)
http://boss.why3s.cc/boss/data/attachment/forum/201910/14/231832uaqwsa9qgkgwxjpz.jpg.thumb.jpg2019-09-07 15.47.43.jpg (200.74 KB, 下載次數: 0)
http://boss.why3s.cc/boss/data/attachment/forum/201910/14/231836lm2s0mhtv3kqhsuc.jpg.thumb.jpg2019-09-07 16.32.41.jpg (130.01 KB, 下載次數: 0)
http://boss.why3s.cc/boss/data/attachment/forum/201910/14/231838ud1me676mll66hie.jpg.thumb.jpg2019-09-07 16.38.48.jpg (161.23 KB, 下載次數: 0)
http://boss.why3s.cc/boss/data/attachment/forum/201910/14/231841mdb69zghzn4dfkd1.jpg.thumb.jpg2019-09-07 16.40.13.jpg (91.48 KB, 下載次數: 0)
http://boss.why3s.cc/boss/data/attachment/forum/201910/14/231845j6zg0ygkev5uyo2p.jpg.thumb.jpg2019-09-07 16.41.17.jpg (149.06 KB, 下載次數: 0)
http://boss.why3s.cc/boss/data/attachment/forum/201910/14/231848qzeskzzlrf7vklee.jpg.thumb.jpg
頁: [1]
查看完整版本: 日本中道 Nakamichi 8吋 NFB08A / NBF8A 超薄三向式重低音